Fredrik Sjövall

Partner Stockholm

Fredrik Sjövall är verksam inom Mannheimer Swartlings specialistgrupp för EU- och konkurrensrätt och är rådgivare och ombud för såväl svenska och internationella företag som statliga myndigheter och kommuner. Han är expert på europeisk och internationell processrätt och författare till Norstedts lagkommentar till den centrala europeiska lagstiftningen på området. Fredrik kom till Mannheimer Swartling från de allmänna domstolarna och har också erfarenhet av arbete i Utrikesdepartementet, som ombud för den svenska regeringen i framför allt EU:s domstolar. 

I sin verksamhet företräder Fredrik klienter i alla typer av ärenden inför svenska och europeiska konkurrensmyndigheter och domstolar, innefattande kartellutredningar, prövningar av företagsförvärv samt ärenden rörande missbruk av dominerande ställning. Han har stor erfarenhet av att som ombud i domstol och skiljeförfarande företräda klienter i avtals- och skadeståndstvister gällande konkurrensrättsliga frågor som t.ex. exklusiviteter, konkurrensförbud och prissamarbeten.

Vid sidan av den konkurrensrättsliga praktiken är Fredrik anlitad som ombud i kommersiella tvister samt regulatoriska ärenden och processer i förvaltningsdomstol rörande bl.a. finans-, el-, telekom- och postsektorerna.

 • Erfarenhet

  • Partner, Mannheimer Swartling, 2019-
  • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2010-2019
  • Lärare, Praktisk processföring, Advokatsamfundet, 2015-
  • Regeringens ombud vid EUs domstolar, Utrikesdepartementet, 2014
  • Fiskalstjänstgöring, Västmanlands, Uppsala och Norrtälje tingsrätter, 2009-2010
  • Fiskalstjänstgöring, Svea hovrätt, 2008-2009
  • Tingstjänstgöring, Södra Roslags/Attunda tingsrätt, 2006-2008

  Utbildning

  • DESS Droit et globalisation économique (Université de Paris-I, Panthéon-Sorbonne/Sciences-Po, 2006)
  • LL.M. (University of Cambridge, 2005)
  • Jur kand (Lunds universitet, 2004)
  • University of London, Queen Mary & Westfield College (International Banking & Finance Law 2003)

  Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Franska

  Publikationer

  • De europeiska civilprocessförordningarna. En kommentar, Norstedts juridik 2018
  • Se men inte röra – om gränserna för gryningsräder i JT, 2016/17 s. 246
  • Bryssel och skiljeförfarande  ett relationsdrama i fyra akter med Sverige i publiken, SvJT, 2015
  • Bevisteman i teori och praktik  en generationsfråga?, Svea hovrätt 400 år, 2014
  • Is procedure really neutral? Report from the 2012 IBA Arbitration Day, Arbitration News, 2012
  • Anmälan: Notariebrottmål, SvJT, 2012
  • Om vådan av lagstiftning genom förarbeten  en kommentar till artikeln Inverkandekrav vid skiljedomsklander, SvJT, 2011
  • Anmälan: Law as a Moral Idea, SvJT, 2010
  • Who's Who Legal Competition: Future Leaders (2018)
  • Sveriges advokatsamfund, 2013