Förvaltningsrätten upphäver Finansinspektionens pelare 2-vägledning för Klarna

Förvaltningsrätten upphäver Finansinspektionens beslut om pelare 2-vägledning för Klarna Bank AB och återförvisar målet till Finansinspektionen för ny prövning.

Finansinspektionens pelare 2-vägledning är en del av det kapitaltäckningsregelverk som gäller för svenska banker. Vägledningen syftar till att säkerställa att banker har tillräckligt kapital vid svårare finansiella tider.

Finansinspektionen underrättade Klarna om pelare 2-vägledning den 30 september 2021. Klarna överklagade Finansinspektionens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm. Den 1 december 2022 meddelade Förvaltningsrätten i Stockholm dom i målet och upphävde det överklagade beslutet.

Enligt förvaltningsrätten har Finansinspektionen inte gjort en tillräcklig bedömning av Klarnas särdrag i förhållande till traditionella banker. Förvaltningsrätten upphävde därför det överklagade beslutet och återförvisade målet till Finansinspektionen för ny prövning.

Klarna Bank AB företräddes av Mannheimer Swartling.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.