Mårten Nicolin är Specialist Counsel i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för EU- och konkurrensrätt. Han biträder klienter med strategisk rådgivning om bland annat förbuden mot konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning, samt rörande förvärvskontroll, statligt stöd och frågor om allmän EU-rätt. Han har också stor erfarenhet av att biträda klienter inför domstolar och konkurrensmyndigheter, såsom Europeiska kommissionen och Konkurrensverket, och har under de senaste åren agerat ombud i flera av Sveriges mest uppmärksammade konkurrensrättsliga ärenden. Han har publicerat artiklar och föreläser regelbundet på konkurrensrättens område.’

Mårten är baserad i Stockholm och medlem av Sveriges advokatsamfund.