TPG investerar i Syre

Vargas och H&M Group lanserar Syre, ett nytt bolag med syfte att arbeta med storskalig återvinning av polyester och cirkularitet i textilsektorn.

Målet är att bidra till en mer hållbar textilindustri, och bolaget bygger just nu en produktionsanläggning i North Carolina, USA, som planeras att tas i drift under 2024. Ambitionen är att inom tio år ha produktion i tolv anläggningar över hela världen samt producera mer än tre miljoner ton återvunnen polyester.

TPG Rise Climate har gått in som ägare och investerare i Syre och bidrar därigenom med omfattande erfarenhet av att skala upp klimatlösningar globalt.

Mannheimer Swartling har assisterat med etableringen av bolaget såväl som rådgett Syre i transaktionen med TPG.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.