CapMan investerar i projekt för logistikanläggning i LogPoint South

CapMan Nordic Real Estate Fund III investerar i ett logistikutvecklingsprojekt i LogPoint South, Jönköping.

Investeringen är CapMans första utvecklingsprojekt inom logistik och görs i ett joint venture tillsammans med Nordsten Development. Fastigheten omfattar cirka 34 hektar mark och transaktionen är villkorad av att detaljplanen för fastigheten vinner laga kraft.

CapMan är ledande inom kapitalförvaltning i Norden med investeringsstrategier som omfattar minoritets- och majoritetsinvesteringar i portföljbolag, fastigheter och infrastruktur.

CapMan rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.