Lipum genomför företrädesemission och ingår ramavtal om läkemedelstillverkning

Lipum AB (publ) har genomfört en företrädesemission om cirka 80 MSEK.

Nettolikviden från företrädesemissionen ska huvudsakligen användas för fullföljandet av den pågående kliniska fas 1-studien av läkemedelskandidaten SOL-116 samt för nyproduktion av SOL-116 inför kliniska fas 2-studier enligt ett ramavtal för bl.a. forskning, utveckling och tillverkning av SOL-116 som prövningsläkemedel som Lipum har ingått med NorthX Biologics AB.

Lipum är ett biofarmaceutiskt bolag i klinisk fas specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. Lipums aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market (LIPUM).

Lipum rådgavs av Mannheimer Swartling i samband med företrädesemissionen och ingåendet av ramavtalet.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.