Som en av de ledande aktörerna i advokatbranschen ser vi det inte enbart som en möjlighet utan även som en skyldighet att påverka samhällsutvecklingen i en positiv riktning. Mannheimer Swartling i samhället är den tredje och sista pelaren i vårt hållbarhetsramverk.

Vi vill vara med och bidra till ett bättre samhälle även utanför det klientorienterade arbetet. Det gör vi bland annat via våra pro bono-partnerskap med ett antal samarbetspartners som gör enastående samhällsinsatser och genom att vi stöttar betydelsefulla samhällsinitiativ. För oss är det viktigt att vårt deltagande för en positiv samhällsutveckling sker inom flera olika områden såsom miljö och klimat, kultur, sociala frågor och mänskliga rättigheter.

Under åren har 100-tals av våra medarbetare engagerat sig i byråns pro bono-arbete. Att utan att ta betalt för vårt arbete bidra med kunskap och engagemang är djupt inbäddat i vår företagskultur och sedan byrån bildades 1990 har vi stöttat ett flertal organisationer.