Mannheimer Swartling i samhället är den tredje av de tre pelarna i vår hållbarhetsstrategi. Utöver rådgivningen till klienter sker vårt största bidrag till en hållbar samhällsutveckling i våra viktiga pro bono-partnerskap och andra samhällsinitiativ. Pro bono innebär att vi utan att ta betalt för vårt arbete bidrar med kunskap och engagemang inom flera viktiga organisationer och projekt.