Intrum Justitia och Lindorff går samman och bildar marknadens ledande aktör inom kredithantering

Intrum Justitia och Lindorff går samman och bildar den marknadsledande aktören inom kredithantering med lokal närvaro i 23 europeiska länder och med fler än 8 000 anställda.

Intrum Justitia förvärvar Lindorff i utbyte mot nyemitterade aktier i Intrum Justitia. Baserat på stängningskursen för Intrum Justitia på Nasdaq Stockholm den 11 november 2016 värderas Lindorff i transaktionen till ett enterprise value om 40,5 miljarder kronor. Intrum Justitias och Lindorffs aktieägare kommer att äga cirka 55% respektive 45% av aktierna i det sammanslagna bolaget. Nordic Capital Fond VIII som i dag är indirekt majoritetsägare i Lindorff, kommer att bli den största aktieägaren i det sammanslagna bolaget.

Affären är villkorad av godkännande från Intrum Justitias aktieägare samt tillstånd från tillsyns- och konkurrensmyndigheter. Affären beräknas kunna slutföras under andra kvartalet 2017.

Nordic Capital rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.