Trappor med skuggor

Palace Bidco Oy har genomfört sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Adapteo Abp

Den 17 maj 2021 offentliggjorde Palace Bidco Oy ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Adapteo Abp.

Erbjudandet värderade samtliga aktier i Adapteo till cirka 8,1 miljarder kronor. Den 17 augusti 2021 förklarades erbjudandet ovillkorat och den 18 augusti 2021 offentliggjorde Palace Bidco Oy att erbjudandet accepterats av aktieägare representerande cirka 94,18 % av totalt antal aktier och röster i Adapteo.

Adapteo är en ledande leverantör av anpassnings- och återanvändbara byggnader till sektorerna för social infrastruktur respektive kontor i Nordeuropa. Adapteo hyr primärt ut anpassningsbara byggnader för skolor, förskolor, äldrevård, kontor, boende och tillställningar.

Palace Bidco Oy är ett bolag indirekt helägt av West Street Global Infrastructure Partners IV, L.P., som är en av flertalet fonder som förvaltas eller rådges av Goldman Sachs Asset Management för att göra direktinvesteringar i infrastruktur- och infrastrukturrelaterade tillgångar och företag globalt.

Palace Bidco Oy rådgavs av Mannheimer Swartling, Sullivan & Cromwell LLP och Borenius i samband med erbjudandet.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.