Starbreeze AB (publ) har genomfört en företrädesemission

Starbreeze AB (publ) har genomfört en företrädesemission om cirka 450 MSEK.

Den 28 april 2023 beslutade styrelsen för Starbreeze att genomföra en företrädesemission om cirka 450 MSEK. Styrelsens beslut om företrädesemissionen godkändes av en extrabolagsstämma den 24 maj 2023. Nettolikviden från företrädesemissionen är avsedd att användas för att accelerera investeringar i spelutveckling och tredjepartsförläggning för att uppnå ytterligare tillväxt och en diversifierad spelportfölj samt för att stärka bolagets balansräkning genom en skuldåterbetalning om 150 MSEK.

Starbreeze är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av PC- och konsolspel till en global marknad, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris och London. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Starbreeze rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.