Närbild på siffror på svart skärm

OX2 noteras på Nasdaq First North Premier Growth Market

Den 23 juni 2021 noterades OX2 AB (publ) (”OX2”) på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Priset i erbjudandet uppgick till 60 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde för samtliga utestående aktier i bolaget om cirka 16,4 miljarder kronor.

Erbjudandet, som bestod av ett erbjudande till allmänheten i Sverige och ett erbjudande till institutionella investerare i Sverige och internationellt, omfattade nyemitterade aktier och befintliga aktier som såldes av OX2:s huvudägare Peas Industries AB samt av minoritetsinvesterarna Altor Fund V (No. 1) AB och Altor Fund V (No. 2) AB (tillsammans ”Altor”).

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste dryga 16 åren intagit en ledande position efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Polen och Norge åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har idag verksamhet i Sverige, Finland, Polen, Frankrike, Litauen, Norge, Spanien, Italien och Rumänien med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Nettoomsättningen år 2020 uppgick till cirka 5 201 miljoner kronor.

OX2 och Altor företräddes av Mannheimer Swartling vid den omstrukturering som genomfördes i samband erbjudandet och börsnoteringen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.