Altor AB lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Transcom

Altor AB, som ägs gemensamt av Altor Fund IV (No. 1) AB och Altor Fund IV (No. 2) AB (tillsammans ”Altor Fund IV”), vilka förvaltas av Altor Fund Manager AB, har lämnat ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Transcom WorldWide AB. Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 2,3 miljarder kronor.

Altor Fund IV är en buyout-fond med två miljarder euro i utfäst kapital och ett investeringsfokus riktat gentemot medelstora bolag på den nordiska marknaden.

Transcom, vars stamaktier är noterade på Nasdaq Stockholm, är ett globalt kundserviceföretag som levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnelsehantering. Transcom har ca 29 000 anställda i 20 länder som levererar tjänster på 33 språk från 52 kontaktcenter till klienter inom flera olika branscher.

Altor AB rådges av Mannheimer Swartling i samband med erbjudandet.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.