Valedo har sålt en andel av sina aktier i Norva24

Mannheimer Swartling har biträtt Valedo Partners Fund II AB (”Valedo”) i samband med försäljning av aktier i Norva24 Group AB (publ) (”Norva24”).

Valedo, Vidar Meum (ordförande i Norva24) och Arild Bødal (styrelseledamot i Norva24) har sålt totalt 8 miljoner aktier i Norva24 till en stor internationell investerare. Transaktionen motsvarar cirka 4,4 procent av de utestående aktierna och rösterna i Norva24. Priset sattes till SEK 36,05, vilket motsvarar en köpeskilling om SEK 288 miljoner. Priset innebär en premie på 14,8 procent mot stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 6 mars 2023. Efter transaktionen uppgår Valedos ägande till cirka 53 miljoner aktier, vilket motsvarar 28,9 procent av aktierna och rösterna i Norva24.

Valedo biträddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.