Castellum har lämnat ett offentligt utbytes- och kontanterbjudande till aktieägarna i Entra

Castellum har offentliggjort ett offentligt utbytes- och kontanterbjudande till aktieägarna i Entra i syfte att bolagen ska gå samman. Vederlaget i erbjudandet består av en kombination av nyemitterade Castellumaktier och kontanter för Entras aktier och värderar Entra till cirka 31,1 miljarder norska kronor.

Det föreslagna samgåendet förväntas skapa betydande värden för alla aktieägare och resultera i Nordens största kommersiella noterade fastighetsbolag, med ett av Europas starkaste hållbarhetsfokus, samt gedigna och ledande bolagsstyrningsprinciper som karaktäriserar både Castellum och Entra.

Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Fastigheternas värde uppgår till 98 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Castellum verkar i 17 städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Entra är den ledande ägaren, förvaltaren och utvecklaren av kontorsfastigheter i Norge. Bolagets fastighetsfokus består av centrala, högkvalitativa och miljövänliga fastigheter i Oslo, Bergen, Stavanger och Trondheim. Entra äger och förvaltar cirka 1,3 miljoner kvadratmeter kontorsyta fördelat på 90 fastigheter per den 30 september 2020. Vid samma tidpunkt uppgick bolagets fastighetsbestånd till ett värde om NOK 51,8 miljarder. Entraaktien är noterad på Oslo Børs.

Castellum rådges av Mannheimer Swartling i samband med erbjudandet.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.