Trygg-Stiftelsen avyttrar aktier i SEB

Mannheimer Swartling har biträtt Trygg-Stiftelsen i samband med försäljning av aktier i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB)

Trygg-Stiftelsen har avyttrat 75 000 000 aktier i SEB till ett pris om SEK 120 per aktie, motsvarande en försäljningslikvid om SEK 9 miljarder. Försäljningen skedde genom ett accelererat bookbuilding-förfarande riktat till instutionella investerare. De avyttrande aktierna motsvarar cirka 3,5 procent av aktierna och rösterna i SEB.

Trygg-Stiftelsen är ett forum för försäkringstagarnas inflytande i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Ändamålet är att till förmån för försäkringstagarna verka för en god framtida tillväxt av värdet på försäkringarna och en god löpande försäkringsadministration.

Trygg-Stiftelsen biträddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.