Vy över Stockholm genom fönster

Sobis aktieägare föremål för ett rekommenderat uppköpserbjudande från Advent och GIC

Sobi biträds av Mannheimer Swartling i anledning av Advents och GICs, genom Agnafit Bidco, rekommenderade uppköpserbjudande till aktieägarna i Sobi.

Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi samt för nischindikationer.

Erbjudandet värderar Sobi till cirka 69,4 miljarder kronor.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.