Gunnebos aktieägare föremål för uppköpserbjudande från Altor och Stena Adactum

Gunnebokoncernen är ett världsledande företag inom säkerhetsprodukter, säkerhetstjänster och säkerhetslösningar.

Gunnebo biträddes av Mannheimer Swartling.
Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.