Nordic Capital och Sampo offentliggör ett budpliktserbjudande till aktieägarna i Nordax

Nordic Capital och Sampo, genom det gemensamt ägda bolaget NDX Intressenter AB, lämnade den 8 februari 2018 ett kontant budpliktserbjudande till aktieägarna i Nordax.

Nordax är en nischbank i Norden som erbjuder in- och utlåning till drygt 150 000 kunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Nordax aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 6 657 miljoner kronor.

Styrelsen för Nordax har anlitat Mannheimer Swartling som legal rådgivare med anledning av erbjudandet.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.