Impilo investerar i Stille

Impilo har åtagit sig att teckna aktier i en riktad emission som genomförs av Stille AB (publ). Impilos teckningsåtagande, som motsvarar ett investeringsbelopp om cirka 220 MSEK, är bl.a. villkorat av att en extra bolagsstämma i Stille godkänner den riktade emissionen samt att Impilos investering godkänns av Inspektionen för strategiska produkter enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar.

Stille utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Impilo är ett nordiskt investeringsbolag som fokuserar på långsiktiga investeringar i hållbara hälso- och sjukvårdsföretag som är verksamma inom läkemedel, medicinsk teknik, hälso- och sjukvårdstjänster och andra hälsorelaterade områden.

Impilo rådges av Mannheimer Swartling i samband med investeringen i Stille.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.