Lipum AB (publ) har genomfört en riktad emission

Lipum har genomfört en riktad emission om cirka 39 MSEK till vissa befintliga och nya investerare med ett uttalat långsiktigt intresse i bolaget.

Emissionslikviden avses primärt användas för finansiering av bolagets fas I-studie samt för utökade prekliniska studier av den biologiska läkemedelskandidaten SOL-116.

Lipum är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl i immunförsvaret (BSSL). Lipums aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market (LIPUM).

Lipum rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.