Handicare avyttrar sin europeiska verksamhet inom Patient Handling

Handicare har avyttrat sin europeiska verksamhet inom affärsområdet Patient Handling (innefattande all verksamhet inom Patient Handling som bedrivs utanför Nordamerika) till brittiska Direct Healthcare Group – en industriell aktör med flera starka varumärken inom sjukvård och patienthantering.

Den europeiska verksamheten inom Patient Handling erbjuder medicinsk utrustning som underlättar patientförflyttningar både i sjukhusmiljö och inom ramen för vård i hemmet. Försäljningen är ett resultat av den strategiska översyn som Handicare presenterade i samband med kvartalsrapporten för Q3 2019.

Handicare företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.