Capio lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i GHP

Capio, som ingår i Ramsay Santé-koncernen, lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjud­ande till aktieägarna i GHP Specialty Care AB att överlåta samtliga aktier i GHP till Capio till ett pris om 35 kronor kontant per aktie. Aktierna i GHP är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Erbjudandet värderar samtliga aktier i GHP till cirka 2,5 miljarder kronor.

Capio är en ledande vårdgivare i Norden som erbjuder tjänster inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistmottagningar och vårdcentraler i 14 svenska regioner och med närvaro i Norge och Danmark. Capio AB har ett långsiktigt åtagande att leda arbetet för förbättrad sjukvård och att bättre tillgodose regionernas och patienternas behov i ett snabbt föränderligt vårdlandskap.

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare och medicinsk personal blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet.

Capio rådges av Mannheimer Swartling i samband med erbjudandet.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.