Baring Private Equity Asia har ingått avtal om sammanslagning med EQT AB

Mannheimer Swartling har agerat som lokal rådgivare åt Baring Private Equity Asia (”BPEA”) i dess försäljning till EQT AB för ett vederlag om totalt cirka EUR 6,8 miljarder (motsvarande cirka SEK 70,8 miljarder).

Vederlaget utgörs av 191,2 miljoner nyemitterade stamaktier i EQT AB, värderade till EUR 5,3 miljarder, samt EUR 1,5 miljarder i kontant vederlag.

BPEA är en ledande investeringsfirma i Asien med EUR 17,7 miljarder i AUM. Sammanslagningen är en del i EQT:s strategiska expansion i Asien. Den sammanslagna Private Capital-verksamheten kommer att byta namn till BPEA EQT Asia, och kommer fortsatt ledas av BPEA:s VD Jean Eric Salata och BPEA:s seniora ledningsgrupp.

Transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden och övriga godkännanden, och förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2022.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.