Altor förvärvar majoritetspost i Nordic Climate Group

Altor har förvärvat en majoritetspost i Nordic Climate Group från Capillar Equity.

Nordic Climate Group bildades som koncern i maj 2021 och omsätter cirka SEK 2,2 miljarder och har drygt 800 anställda. Nordic Climate Group har verksamhet i Sverige och Norge och erbjuder bl.a. komplexa kyllösningar för process- och livsmedelsindustri, kylda havsvattensystem till hållbara uppvärmningslösningar som exempelvis kommersiella värmepumpinstallationer.

Mannheimer Swartling bistod Altor i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.