Byggnad bakom träd

Handelsbanken avyttrar sin verksamhet i Danmark till Jyske Bank

Handelsbanken har ingått avtal om att avyttra sin verksamhet i Danmark till Jyske Bank.

Avtalet omfattar affärsförbindelser med privat- och företagskunder, 43 kontor och cirka 600 anställda. De tillgångar som överlåts är i huvudsak lämnade lån till privatkunder och företag, och uppgick per den 31 mars 2022 till cirka SEK 98 miljarder.

Transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden och beräknas kunna slutföras under 2022.

Handelsbanken företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen. Kromann Reumert biträdde i frågor avseende dansk rätt.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.