Bridgepoint och Bonnier avyttrar Nordic Cinema Group till AMC Entertainment

Bridgepoint och Bonnier har ingått avtal om försäljning av Nordic Cinema Group (NCG) till AMC Entertainment för ett värde av cirka 8,250 miljarder kronor. Transaktionen är villkorad av konkurrensrättslig prövning och väntas slutföras under våren 2017.

NCG bildades 2013 genom sammanslagning av SF Bio och Finnkino. Dåvarande ägarna Ratos och Bonnier avyttrade år 2015 NCG till Bridgepoint med Bonnier som fortsatt delägare till 30%. NCG är idag den ledande biografaktören i Norden och Baltikum med 68 helägda biografer med 463 salonger samt ytterligare 50 delägda biografer. NCG har en årlig omsättning uppgående till drygt 3 miljarder kronor. NCG ägs av Bridgepoint (68%) och Bonnier (30%) samt bolagets ledning.

Mannheimer Swartling bistod, jämte White & Case (London), Bridgepoint och Bonnier i samband med transaktionen. Lokala ombud var Dittmar & Indrenius, BA-HR, COBALT, Valiunas Ellex, Klavins Ellex och Gorrissen Federspiel.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.