Närbild pelare

Handelsbanken avyttrar kortinlösenverksamheten till Worldline

Handelsbanken har den 26 Juli 2021 ingått avtal om att avyttra sin kortinlösenverksamhet till Worldline.

I samband med överenskommelsen har Handelsbanken även ingått ett distributionsavtal med Worldline avseende kortinlösen.  Affären är ett led i översynen av Handelsbankens betalaffär och värderas till cirka 2000 mkr.

Transaktionen är föremål för sedvanliga godkännanden och beräknas kunna slutföras under 2021.

Handelsbanken företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.