Sandvik fullföljer global separation av Sandvik Materials Technology och dess notering under namnet Alleima

Sandvik AB (”Sandvik”) har slutfört den globala separationen av det tidigare affärsområdet Sandvik Materials Technology och noteringen på Nasdaq Stockholm under det nya namnet Alleima AB (”Alleima”).

Separationen har pågått i flera år och har inneburit att verksamheten i Sandvik Materials Technology har separerats från Sandvik-koncernen i fler än 30 länder. Aktierna i Alleima började handlas på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 efter att aktierna delats ut till aktieägarna i Sandvik. Alleimas börsvärde uppgick till cirka SEK 10 miljarder på den första handelsdagen.

Sandvik-koncernen är nu uppdelad i två från varandra fristående noterade bolag: Alleima, en global tillverkare av avancerat rostfritt stål, speciallegeringar och produkter för industriell värmning; och Sandvik, en global högteknologisk industrikoncern.

Alleima, med huvudkontor i Sandviken, och en omsättning om SEK 13,8 miljarder 2021, har fler än 5 500 anställda och kunder i omkring 90 länder. Separationen från Sandvik förväntas ge en mer fokuserad styrning med ett tydligt mandat för Alleima att genomföra strategin för att driva lönsam tillväxt, materialinnovation, operationell och kommersiell effektivitet samt branschledande hållbarhet.

Sandvik och Alleima har biträtts av Mannheimer Swartling i separationen, utdelningen och noteringen av Alleima.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.