Stora Enso investerar i PulPac

Stora Enso har deltagit i en finansieringsrunda i PulPac AB om totalt EUR 31 miljoner, tillsammans med andra strategiska partners och befintliga ägare.

PulPac grundades 2018 och har utvecklat ett sätt att tillverka plastliknande material och produkter, bl.a. förpackningar, med papper som råvara istället för plast, s.k. dry molded fiber, i en process som kräver betydligt mindre vatten än tidigare metoder.

Stora Enso företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.