Alleima förvärvar Söderfors Steel

Alleima har tecknat ett avtal om att förvärva det svenska bolaget Söderfors Steel Operations AB.

Förvärvet kommer att tillföra kapacitet inom varmvalsning av stång i klena dimensioner och profiler för att expandera utbudet av avancerade material inom medicinteknik och flyg.  Produktionsanläggningen och huvudkontoret för Söderfors Steel är beläget i Söderfors, Sverige och har cirka 50 anställda. Under 2022 hade Söderfors Steel en omsättning om cirka 145 miljoner kronor. Transaktionen förväntas slutföras under det första halvåret 2023.

Mannheimer Swartling bistod Alleima i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.