Sandvik avyttrar verksamhet till Zapp Group

Sandviks affärsområde Sandvik Materials Technology har ingått avtal om att avyttra sin verksamhet för tillverkning av tråd i rostfritt stål. Avyttringen har skett till Zapp Group, ett tyskt familjeföretag som är en ledande leverantör av avancerade metallprodukter. Den avyttrade verksamheten inkluderar en produktionsenhet i Sandviken samt en global försäljningsverksamhet, totalt uppgående till ungefär 145 anställda, av vilka majoriteten är verksamma i Sandviken. Omsättningen för den avyttrade verksamheten uppgick år 2017 till 310 miljoner kronor.

Sandvik företräds av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.