Nordic Capital avyttrar AniCura till Mars Petcare

Nordic Capital VIII har ingått avtal om att avyttra AniCura till Mars Petcare. AniCura är en av Europas ledande leverantörer av avancerad djursjukvård för sällskapsdjur. Affären är villkorad av sedvanliga regulatoriska godkännanden och parterna har kommit överens om att inte avslöja de finansiella detaljerna för affären.

Sedan Nordic Capital blev majoritetsägare i AniCura under 2014 har bolaget vuxit fyrfaldigt och tillsammans med bolagets ledning har Nordic Capital omformat den europeiska marknaden genom skapandet av högkvalitativa specialiserade kliniker för djursjukvård. Under Nordic Capitals ägande har AniCura utökat antalet kliniker från 50 till 200, antalet anställda från 1 000 till 4 000 och pro forma-omsättningen har vuxit från 900 miljoner kronor till 3.3 miljarder kronor.

Nordic Capital företräds av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.