Intrum avyttrar affärsverksamheter till Lowell

Intrum har ingått bindande avtal om att avyttra Lindorffs verksamheter i Danmark, Estland, Finland och Sverige samt Intrum Justitias verksamhet i Norge till det europeiska kreditfordringsbolaget Lowell.

Den avyttrade koncernen värderas i transaktionen till ett enterprise value om 730 miljoner euro och försäljningen bedöms fullt ut uppfylla de åtaganden som Intrums majoritetsägare, Nordic Capital, gjorde i förhållande till Europeiska kommissionen i samband med godkännandet av fusionen mellan Intrum Justitia och Lindorff den 12 juni 2017.

Affären är villkorad av godkännande från Europeiska kommissionen och lokala tillsyns- och konkurrensmyndigheter. Affären beräknas kunna slutföras under första halvåret 2018.

Intrum och Nordic Capital rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.