Handelsbanken har ingått avtal om försäljning av sin privatkundsaffär, SME-verksamhet samt livförsäkringsrörelse i Finland

Transaktionen omfattar en utlåningsvolym om cirka 4,1 miljarder euro motsvarande ett riskvägt exponeringsbelopp om cirka 1,3 miljarder euro samt en inlåningsvolym om cirka 2,8 miljarder euro, baserat på saldon per mars 2023. Transaktionen motsvarar cirka 30 procent av utlåningsvolymen och cirka 50 procent av riskvägt exponeringsbelopp från bankens verksamhet i Finland. Köpare är S-Banken Abp, Oma Sparbank Abp respektive Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv. Transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Handelsbanken företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen. Dittmar & Indrenius biträdde i frågor avseende finsk rätt.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.