Nordic Climate Group förvärvar Tim Kyla och Kylanläggningar i Norrköping samt fortsätter att expandera i Norden

Nordic Climate Group, en ledande aktör inom kyl-, värme- och energieffektiva installationer i Norden, har förvärvat Tim Kyla (”TIMAB”) och Kylanläggningar i Norrköping (”KNAB”), och fortsätter således förstärka sin position på marknaden.

TIMAB och KNAB erbjuder installation, underhåll och reparationer av kyl- och värmeanläggningar och bedriver verksamhet i Stockholms- respektive Norrköpingsområdet. Nordic Climate Group rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionerna.

Därtill har Nordic Climate Group fortsatt sin expansion i andra delar av Norden genom förvärven av Polar-Jäähdytys Oy i Finland, Viking Kulde AS och Winntech AS i Norge samt SA-AL Køleteknik ApS och PVN Køleteknik A/S i Danmark, i vilka Mannheimer Swartling rådgav avseende återinvesteringsaspekterna.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.