Altor investerar i OX2

Altor Fond V har tecknat avtal om att förvärva en 30-procentig andel i OX2 AB och ingår partnerskap med Peas Industries AB. Altor ska stödja bolagets fortsatta tillväxt och driva omställningen mot förnybar energi i Europa. Grundarna, genom Peas Industries, kommer att kvarstå som majoritetsägare och även fortsatt vara aktiva i OX2:s utveckling.

OX2 är ett europeiskt bolag inom utveckling av förnybar energi. Företaget grundades 2004 och har under åren växt och är idag #1 oberoende utvecklaren i Europa och har realiserat mer än 2,4 GW vindkraft. OX2 har för närvarande förvaltningskontrakt för 38 vindparker (2,1 GW). Företaget har verksamhet i sex länder och verkar över hela den förnybara värdekedjan med en ansenlig europeisk pipeline inom både land- och havsbaserad vindkraft såväl som solkraft.

Altor rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.