Som kunskapsföretag är din kompetensutveckling inte bara viktig, utan helt och hållet avgörande för oss. Oavsett hur länge du arbetar på byrån vill vi skapa de bästa möjliga förutsättningarna för din individuella utveckling.

Det dagliga arbetet i våra ärenden tillsammans med mer erfarna kollegor är naturligtvis det som primärt leder till en brant utvecklingskurva inom affärsjuridiken. Därtill ingår du under dina första sex år på byrån i vårt interna utbildningsprogram – professional development programme. Utöver detta finns också en rad andra utvecklingsmöjligheter.

Rotation

Hos oss får du möjlighet att prova på olika verksamhetsgrupper genom vårt rotationsprogram. Att rotera till en ny verksamhetsgrupp är ett mycket bra tillfälle att bredda dina juridiska kunskaper och att få en närmare inblick i flera olika rättsområden, ärendetyper och byråns verksamhet som helhet. Rotationen ger dig även personlig utveckling och möjlighet att utöka ditt sociala nätverk på byrån. Rotationsprocessen sker efter ditt första år på byrån.

Arbeta utomlands

Vi erbjuder möjligheten till utlandstjänstgöring, antingen hos våra klientföretag och andra advokatbyråer genom så kallade secondments eller på något av våra kontor runt om i världen. Våra utlandskontor är belägna i Bryssel, Singapore och New York.

Arbeta hos en klient

Ofta får våra medarbetare möjligheten att arbeta som bolagsjurist för en klient. Ett secondment kan ske relativt tidigt i din byråkarriär beroende på vilken hjälp klienten behöver. Det utgör en värdefull erfarenhet och ett sätt att lära känna våra klienter på djupet.

Mentorsprogram

Byråns mentorsprogram parar ihop yngre jurister med mentorer i form av mer seniora kollegor. Programmet är tänkt som ett avslappnat diskussionsforum där du kan ventilera frågor och funderingar som uppstår i vardagen, och att kunna få stöd från en kollega med mer erfarenhet.

Utvecklas med oss

Pre-/Onboarding

 • Digital introduktionsplattform
 • Fadder tilldelas
 • Introduktionsprogram inklusive gemensamma introduktionsdagar

År 1

Associate

 • Första klientkontakten
 • PDP – bl.a. introduktion till verksamhetsgrupper och juridisk engelska
 • Fortsatt stöd av fadder
 • Börja representera byrån externt

År 2

Associate

 • Mer eget ansvar i ärenden
 • PDP – bl.a. projektledning
 • Mentorsprogram med senior kollega
 • Rotationsmöjlighet till annan verksamhetsgrupp
 • Utbildningsprogram inom självledarskap påbörjas

År 3

Associate

 • Större ansvar i ärenden
 • PDP – bl.a. företagsekonomi
 • Advokatkurser
 • Fördjupat mentorskap från partner

År 4

Associate

 • Självständigt ärendeansvar
 • PDP – bl.a. förhandlingsteknik, projektledning och ledarskap
 • Möjlighet att bli advokat efter tre år
 • Affärsutveckling och strategifrågor

År 5-6

Senior Associate

 • Ledarskapsfokus
 • PDP – bl.a. entreprenörskap på byrån och retorik
 • Nischa dig inom ditt verksamhetsområde
 • Senior Associate Programme

Fler utvecklingsmöjligheter

 • Individuellt anpassade externa utbildningar
 • Interna och externa utbildningskonferenser
 • Föreläsa på juristprogrammen
 • Föreläsa inom ramen för PDP
 • Mentorskap för juriststudenter
 • MSA Innovation Lab
 • Nationellt och internationellt nätverkande
 • Rekrytering av nya kollegor
 • Regelbundna utvecklingssamtal

Möt några av våra medarbetare

Martin Andersén
Senior Associate, Fastighetsrätt

När jag studerade på juristprogrammet visste jag inte vilken inriktning jag skulle välja. Det var faktiskt först efter att jag varit sommartrainee på Mannheimer Swartling som jag insåg att jag ville jobba med affärsjuridik. Kollegorna och mottagandet jag fick som trainee var helt klart en bidragande faktor till att jag sökte mig tillbaka till byrån efter examen. Jag kände mig verkligen som ”en i gänget” från dag ett. Först arbetade jag på vårt Malmökontor, men när min sambo fick nytt jobb i Göteborg bytte jag till Göteborgskontoret. Eftersom vi arbetar så integrerat över kontorsgränserna blev flytten väldigt smidig, och jag har fortfarande daglig kontakt med mina kollegor i Malmö. Trots att vi är utspridda rent geografiskt känns det verkligen som att byrån är ett och samma kontor.

Anna Bryngelsson
Partner, Miljörätt

Miljörätt är ett otroligt spännande rättsområde att arbeta med. Både lagstiftningen och rättspraxis utvecklas ständigt och eftersom i princip all miljörättslig reglering kommer från EU måste man navigera i både svensk rätt och EU-rätt. Dessutom tycker jag om att arbeta i skärningspunkten mellan naturvetenskap och juridik. I många ärenden arbetar vi tillsammans med tekniska konsulter som ingenjörer, kemister eller biologer. Som miljörättsjurister behöver vi dels förstå den tekniska sidan av ett ärende – det kan till exempel vara fråga om verkningssättet hos en kemisk produkt eller varför ett visst utsläpp uppstår från en industri – dels vara bryggan som översätter de tekniska omständigheterna till juridik.

Lediga tjänster

Mannheimer Swartlings viktigaste tillgång är våra medarbetare. Vi är ett stort team med lika många olika intressen och drivkrafter som det finns utvecklingsmöjligheter på byrån. Vill du utvecklas med oss?

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.