Stipendiestiftelsen Avstamp för Juridiska Studier delar varje år ut stipendium om 10 000 kronor till minst en person som blivit antagen till och påbörjat juristprogrammet vid något av universiteten i Sverige och som kommer från en icke-akademisk familj.

För att kunna ansöka behöver du vara antagen till juristprogrammet vid något av universiteten i Sverige och studera första, andra eller tredje terminen. Stipendiet riktar sig till dig som kommer från en icke-akademisk familj, vilket i detta sammanhang betyder att ingen av dina föräldrar har en svensk universitetsutbildning.

Ansökans utformning

Din ansökan ska bestå av ett personligt brev samt antagningsbesked eller annat intyg som visar att du är antagen till och studerar på juristprogrammet vid något av universiteten i Sverige. Ansökan skickas per mail till stiftaren och advokaten Fredrik Svensson på avstamp@msa.se.

Ansökningstid för 2024 års stipendium

1 januari – 31 oktober 2024.

Här kan du läsa mer om stipendiet.