MSA Academy är byråns centralt anordnade seminarieserie för utbildning och utveckling. Serien omfattar alltifrån omvärldsbevakning och rättsutveckling till inspirationsföreläsningar. MSA Academy kan täcka valfritt aktuellt ämne som är relevant och intressant för medarbetarna.

MSA Lab Lectures är en föreläsningsserie inom ramen för MSA Academy med fokus på samhällets och byråns digitalisering, som uppdateringar kring den senaste utvecklingen på området, relevanta begrepp och även mer grundläggande tekniska frågor. Vi låter regelbundet våra inkubatorbolag och våra anknutna forskare presentera och har haft seminarier om allt från Legal Design till AI och ekosystem för lärande.