Som en av de ledande aktörerna i advokatbranschen ser vi det inte enbart som en möjlighet utan även som en skyldighet att påverka samhällsutvecklingen i en positiv riktning. Vi vill vara med och bidra till ett bättre samhälle även utanför det klientorienterade arbetet. Det sker främst genom våra pro bono-partnerskap och andra samhällsinitiativ inom bland annat miljö och klimat, sociala frågor och mänskliga rättigheter.

Inom byrån finns möjlighet engagera sig i pro bono-arbetet och under åren har 100-tals av våra medarbetare gjort det. Pro bono-arbetet är djupt inbäddat i vår företagskultur och sedan byrån bildades 1990 har vi stöttat ett flertal organisationer. Läs mer om Mannheimer Swartling i samhället här.