Tillsammans med hela advokatbranschen står vi inför en utmaning. Vi tror på tydlighet och transparens i vårt inkluderingsarbete, och statistiken talar sitt tydliga språk. Många av landets mest lovande unga jurister söker sig till byrån, och en majoritet av de bästa kandidaterna är kvinnor. Sammantaget tar vi därför in fler kvinnliga sökanden än manliga, men karriärutvecklingen mot partnerskap för våra kvinnliga jurister har historiskt sett inte gått i den takt vi önskar.

Inkludering handlar om mer än kvantitativ jämställdhet eller jämlikhet. Utmaningen är inte bara att hitta personer som passar in i vårt sätt att arbeta, utan att skapa ett arbetssätt och en kultur som skapar lika goda framtidsförutsättningar för alla medarbetare och i lika stor utsträckning får dem att vilja stanna. Det gäller så klart inte bara på basis av kön, utan alla aspekter av mångfald.

Vi kan inte slå oss för bröstet och säga att målet är nått – för det är det inte, ännu. Vad vi kan säga är att vi arbetar hårt med frågan varje dag, inom alla delar av verksamheten. Här följer några konkreta exempel på hur vi arbetar med inkludering och mångfald, inklusive jämställdhet.

Mannheimer Swartling har:

  • Upprättat särskilda riktlinjer för att främja mångfald som löpande följs upp och diskuteras inom samtliga verksamhets- och supportgrupper med en tydlig handlingsplan för incidentrapportering.
  • Genomfört återkommande medarbetarundersökningar för att fånga upp andra typer av incidenter och mönster än de som når byråns visselblåsarsystem.
  • Instiftat ett särskilt program för att formalisera och uppmuntra till mentorskap mellan byråns jurister och partners.
  • Infört en regel som innebär att medarbetare som är föräldralediga i en sammanhängande period om minst sex månader får extra föräldralön från byrån. Sex månaders föräldraledighet fördröjer heller inte uppräkning till nästa nivå i lönetrappan för jurister, utan räknas som arbetstid.
  • Inrättat en särskild mångfaldsgrupp med representanter från hela byrån som arbetar med övergripande inspirationsaktiviteter.
  • Säkerställer att ingen diskriminering förekommer i rekryteringen.
  • Tillser att byrån representeras jämställt i olika forum som exempelvis i paneldiskussioner, utbildningsinsatser, representation, tillsättning av secondments, fördelning av ärenden och interna utskott.

Lediga tjänster

Mannheimer Swartlings viktigaste tillgång är våra medarbetare. Vi är ett stort team med lika många olika intressen och drivkrafter som det finns utvecklingsmöjligheter på byrån. Vill du utvecklas med oss?

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.