Jurist eller inte? På Mannheimer Swartling finns många olika karriärmöjligheter inte bara för dig med en juristexamen, utan även inom de olika delarna av vårt affärsstöd. Vi strävar alltid efter att rekrytera, utveckla och behålla de bästa medarbetarna.

Oavsett om du är jurist och en del av affärsverksamheten eller om du arbetar inom affärsstöd har ditt arbete direkt eller indirekt påverkan på rådgivningen vi levererar till klienter. Våra verksamhets- och supportgrupper samarbetar dagligen tätt ihop i allt från klientuppdrag till interna projekt. Inom varje grupp präglas arbetet av byråns kärnvärden laganda, kvalitet och affärsfokus. Välkommen att läsa mer om de olika arbetsområden som finns på byrån.

Karriärmöjligheter på byrån

Affärsjuridisk rådgivning

Som jurist på Mannheimer Swartling arbetar du med affärsjuridisk rådgivning inom någon av byråns verksamhets- eller branschgrupper. Du strävar efter att förstå våra klienters affärsmässiga utmaningar och använder din juridiska excellens för att hitta de allra bästa lösningarna. För ytterligare information om dina karriärmöjligheter som jurist, besök Karriär.

Regelefterlevnad och risk

På avdelningen för regelefterlevnad och risk arbetar du operativt med compliance, etikfrågor och klagomålshantering internt på byrån. Till exempel är du med i due diligence-arbetet vid inflödet av nya uppdrag och klienter. Teamet tar också fram, vidareutvecklar och utvärderar resultatet av nya policyer samt etiska regler och rutiner. För mer information om karriärmöjligheterna på avdelningen, kontakta Karin Faxén Ågrup.

IT

På IT-avdelningen arbetar du med driften och utvecklingen av byråns IT-infrastruktur. Arbetet är både strategiskt och operativt, och avdelningen ansvarar till exempel för frågor som rör IT-säkerhet, telefoni, videokonferens och övriga system på byrån. För mer information om karriärmöjligheterna på avdelningen, kontakta Peter Coyet.

Ekonomi

På ekonomiavdelningen arbetar du med frågor som rör byråns ekonomi, redovisning och rapportering. Ekonomiavdelningen finns representerad vid samtliga kontor och arbetar både strategiskt och operativt. Teamets ansvarsområden omfattar även frågor som budgetering och finansiell planering. För mer information om karriärmöjligheterna på avdelningen, kontakta Åsa Alm.

Kunskap

På avdelningen för kunskap arbetar du med byråns bibliotek och informationsdatabaser och andra verktyg som effektiviserar arbetet och förbättrar kvaliteten i verksamheten. För mer information om karriärmöjligheter på avdelningen, kontakta Martin Ericsson.

Innovation

På Innovationsavdelningen arbetar du med MSA Innovation Lab som driver byråns innovationsarbete. Avdelningen arbetar särskilt med generativ AI samt med att identifiera och investera i annan ny teknik, förbättra arbetsprocesser och främja användandet av nyskapande tekniska lösningar. Här ingår även vår legal tech-inkubator där vi delar kunskap och erfarenhet med verksamheter som vi bedömer har potential att utveckla advokatbranschen. För mer information om karriärmöjligheter på avdelningen, kontakta Natalie Lorin.

Marknad och kommunikation

På Marknads- och kommunikationsavdelningen är du en viktig del i utvecklingen och förvaltningen av byråns starka varumärke. Avdelningen arbetar brett med byråns kommunikationsinsatser – både strategiskt och operativt, internt och externt.  Arbetet kan omfatta allting från planering och koordinering av event till digital kommunikation, PR, affärsutveckling och strategiarbete. För mer information om karriärmöjligheterna på avdelningen, kontakta Helena Carlquist.

HR

På HR-avdelningen arbetar du med personalfrågor som rekrytering, medarbetarutveckling och employer branding. Arbetet är både strategiskt och operativt och sker i nära samspel med byråns partners och övriga medarbetare. För mer information om karriärmöjligheterna på avdelningen, kontakta Karin Mendel.

 

Facility Management

På avdelningen arbetar du med kontorens Facility Management-tjänster (FM) och inom olika supportfunktioner i  verksamheten. Till avdelningen hör reception, konferens, restaurang, servicecenter samt kvällssupport. Facility Managements ansvarsområden omfattar även frågor som rör kontorens drift, säkerhet och brandskydd, inköp och upphandling, samt arbetsmiljö och miljöledningssystem. För mer information om karriärmöjligheterna på avdelningen, kontakta Susanne Hylstofte.

Möt några av våra medarbetare

Cornelia Ekelund
Billing Manager

Jag studerade till Civilekonom i Lund och började som Billing Coordinator på byråns Malmökontor strax före jul 2014. Våren 2017 flyttade jag till Stockholm och kunde då fortsätta som Billing Coordinator här vilket var toppen. Idag arbetar jag som Billing Manager och har även hand om vår faktureringsgrupp. Vi arbetar mycket med rapporter och analyser kring lönsamhet och nyckeltal och våra två stora puckar under året är att förbereda budgeten för kommande året och givetvis även bokslutet. En typisk dag brukar börja med att man har en lista på saker man ska hinna med, och när dagen är slut har listan reviderats ett antal gånger – men det är det som gör jobbet så roligt! Det dyker upp små och stora frågor hela tiden. En av de bästa sakerna med byrån är Pure Lockstep-kulturen. Ingen vinner på att kliva på någon annan och det smittar av sig i hela verksamheten.

Mattias Hallgren
Process and System Delivery Manager

Jag började på Mannheimer Swartling i april 2019 efter att tidigare ha arbetat som IT-konsult och inom banksektorn. Min roll var delvis ny, och jag fick själv stora möjligheter att forma den. Det är ett väldigt varierande arbete, vilket jag uppskattar. Som systemansvarig ansvarar jag för att ta fram och underhålla lösningar som möter verksamhetens behov. Jag hjälper också till med processer och arbetsflöden för att effektivisera arbetssätt och automatisera delar av vårt arbete. På byrån finns det idag en stor bredd av digitala lösningar och en utbredd vilja att anamma dem. Att det ofta går fort från idé till genomförande visade sig särskilt tydligt under omställningen till hemarbete under coronapandemin. I samband med det tog vi snabbt fram digitala lösningar för att ersätta fysiska möten – något som blev väldigt uppskattat bland byråns klienter. Vi arbetar hela tiden med att göra saker bättre och det är spännande att vara en del av det arbetet.

Lediga tjänster

Mannheimer Swartlings viktigaste tillgång är våra medarbetare. Vi är ett stort team med lika många olika intressen och drivkrafter som det finns utvecklingsmöjligheter på byrån. Vill du utvecklas med oss?

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.