Professional Development Programme (PDP) är utbildningsprogrammet som sträcker sig över dina första sex år på byrån. I programmet ingår både ämnesspecifika utbildningar samt ämnen som företagsekonomi, engelska, förhandlingsteknik, advokatetik, retorik och affärsmannaskap.

Med PDP utvecklar du din juridiska kompetens och din insikt i och förståelse för klienternas affärer. De första två åren på programmet ger dig en gedigen förståelse för hur byrån arbetar med den materiella juridiken inom olika verksamhetsområden. Du utbildas också inom en rad andra ämnen som våra jurister kommer i kontakt med i sitt dagliga arbete.

När du blivit mer senior fokuserar PDP på affärsmannaskap, advokatetik, förhandlingsteknik,presentationsteknik och projektledning. Parallellt med programmet får du också kontinuerligt en fördjupad utbildning inom ditt specifika verksamhetsområde.