Professional Development Programme (PDP) är ett utbildningsprogram som sträcker sig över dina första sex år på byrån. Genom programmet får du en djupare förståelse för juridiken och arbetet i byråns verksamhetsgrupper samt utbildning i ämnen som företagsekonomi, juridisk engelska, förhandlingsteknik, advokatetik, retorik, digitala verktyg och entreprenörskap.

Med PDP utvecklar du din juridiska kompetens och din insikt i och förståelse för klienternas affärer. De första två åren på programmet ger dig en gedigen förståelse för hur byrån arbetar med den materiella juridiken inom olika verksamhetsområden. Du utbildas också inom en rad andra ämnen som våra jurister kommer i kontakt med i sitt dagliga arbete.

När du blivit mer senior fokuserar PDP på affärsmannaskap, advokatetik, förhandlingsteknik,presentationsteknik och projektledning. Parallellt med programmet får du också kontinuerligt en fördjupad utbildning inom ditt specifika verksamhetsområde.