Är du intresserad av tvistlösning och rollen som ombud och affärskonsult på en internationell affärsjuridisk byrå? Mannheimer Swartling erbjuder praktikplatser på vårt kontor i Malmö som en del av den obligatoriska praktikveckan under termin fem på juristprogrammet vid Lunds universitet.

Under praktikveckan får du bekanta dig med hur vi på Mannheimer Swartling arbetar med särskilt fokus på tvistlösning men även andra affärsområden. Du tilldelas en fadder som introducerar dig till byrån och får en inblick i vår företagskultur och hur den avspeglar sig i vårt arbetssätt och hos våra medarbetare.

Under veckan får du ta del av bland annat följande:

  • Interaktivt praktikprogram med våra associates och partners i spetsen
  • Bekanta dig med hur vi arbetar med olika former av tvistlösning i ett urval av våra verksamhetsgrupper
  • Information om och inblick i rollen som affärskonsult
  • Arbeta med fiktiva case under vägledning och med återkoppling från våra jurister

 

Praktisk information

Nästa praktikvecka äger rum den 29 maj–2 juni 2023. Praktiken riktar sig till dig som läser kursen straff- och straffprocessrätt på termin fem vid Lunds universitet. När det går att söka till praktikplatserna hittar du annonsen under Lediga tjänster.