Är du intresserad av EU- och konkurrensrätt? Som trainee vid vårt kontor i Bryssel blir du under sex månader en viktig del av byråns EU- och konkurrensrättsgrupp. Du slussas snabbt in i arbetet och får tidigt utveckla och bidra med dina juridiska färdigheter.

Att vara trainee i Bryssel är ett bra sätt att snabbt vässa dina kunskaper inom EU- och konkurrensrätt samtidigt som du utvecklar dina praktiska färdigheter som jurist. Arbetet ställer höga krav på skriftlig och muntlig framställning och förmågan att snabbt sätta sig in i nya frågor under handledning av mer seniora jurister.

Tidigt får du vara med på klientmöten och arbeta med kvalificerade, ärenderelaterade uppgifter. Du får också möjligheten att vara med på utbildningar inom EU- och konkurrensrätt.

Olika typer av ärenden

Gruppen arbetar med ärenden som EU- och konkurrensrättsliga domstolsprocesser, förvärvsanmälningar till EU-kommissionen och nationella myndigheter, ärenden avseende fri rörlighet för varor och tjänster samt statliga stödåtgärder och handelsrättslagstiftning.

Ett sammansvetsat team i en internationell miljö

På Brysselkontoret blir du del i ett team på runt tio jurister som arbetar nära varandra. Arbetet innebär även kontakter med byråns övriga kontor, andra advokatbyråer runt om i världen och olika myndigheter – särskilt Konkurrensverket och EU-kommissionen.

Praktisk information och ansökan

Traineetjänsten riktar sig till dig som är nyexaminerad eller i slutet av dina studier med ett intresse för EU- och konkurrensrätt. En ny traineeperiod börjar ungefär var tredje månad och därför anställer vi löpande under året.

Välkommen med din ansökan!