Det som tydligast utmärker företagskulturen på Mannheimer Swartling är en utpräglad ”vi-känsla” – det vittnar både nuvarande och tidigare medarbetare om. Vi som arbetar på byrån har olika bakgrund och erfarenheter, men delar tre grundläggande värderingar – kvalitet, affärsfokus och laganda.

Våra kärnvärden

Kvalitet – Vi strävar efter högsta kvalitet i allt vi gör vilket genomsyrar hela vår verksamhet. Den ambitionen kombineras med en ständig vilja till förbättring och att driva utvecklingen framåt. Att arbeta med oss ska utgöra en kvalitetsstämpel för både klienter och medarbetare.

Affärsfokus – Vi betraktar affärsjuridik som ett verktyg för att skapa framgång för våra klienter. Det innebär att varje medarbetare har två fokusområden: att utveckla våra klienters affärer och vår egen affär på lång sikt.

Laganda – Byrån har en stark gemenskap och känsla av samhörighet. Vi hjälper varandra och arbetar prestigelöst över kontorsgränserna till förmån för varje klient . Engagemang, trivsel och delaktighet är grundläggande principer för vår verksamhet.​

Våra medarbetare

För att kunna leverera marknadens bästa affärsjuridiska rådgivning måste vi vara en arbetsplats som passar olika medarbetare. Utan de bästa medarbetarna – oberoende av faktorer som kön och ursprung – kommer vi att gå miste om viktiga perspektiv som våra klienter och vår verksamhet behöver. Inkludering och jämställdhet är frågor som innebär stora utmaningar för hela advokatbranschen och som vi prioriterar högt.

Hållbarhet – en integrerad del i allt vi gör

Hållbarhetsfrågor är en integrerad del i all byråns verksamhet. Som en stor aktör och rådgivare har vi både ett ansvar och en möjlighet att påverka och driva frågor som är långsiktigt viktiga – för våra klienter, för samhället och för våra medarbetare. Här kan du läsa mer om byråns hållbarhetsarbete.

Mannheimer Swartlings entré till kontoret i Stockholm

Vår filosofi

Att arbeta med Mannheimer Swartling ska vara en kvalitetsstämpel. För oss har just det alltid varit en viktig målsättning och drivkraft. På resan till den moderna byrå vi är idag finns det några centrala värderingar som har varit med från början. Bakom vår filosofi finns tre kärnvärden, en tydlig målsättning och en aldrig sinande vilja att växa och utvecklas i takt med klienternas skiftande behov och förutsättningar.

Läs mer

Pure Lockstep – i hjärtat av byrån

Ofta får vi höra att vår företagskultur överraskar positivt. Det förklarar vi med Pure Lockstep – en unik affärsmodell som i praktiken innebär att vi fokuserar på gemensamma mål, helt utan individuella ekonomiska incitament. Resultatet från verksamheten delas lika mellan byråns partners, och övriga juristers ersättning är densamma för alla med samma erfarenhetsnivå.

Under många år har Pure Lockstep-kulturen skapat en trygg utvecklingsplattform. Rätt personer arbetar naturligt med rätt uppgifter, och kunskapsutbyte mellan kollegor uppmuntras. Resultatet blir en arbetsplats där vi hjälper varandra att bli så bra vi bara kan bli. I förlängningen innebär det så klart också den bästa möjliga rådgivningen till klienter.

Lediga tjänster

Mannheimer Swartlings viktigaste tillgång är våra medarbetare. Vi är ett stort team med lika många olika intressen och drivkrafter som det finns utvecklingsmöjligheter på byrån. Vill du utvecklas med oss?

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.