Konceptet MSA Arts kom till med en önskan om att inspirera till en kreativ vardag på och utanför arbetet.

MSA Arts lanserades 2023 och syftar till att främja kreativitet och innovation, och således lärande och tänkande, samt att uppmuntra byråns medarbetare till att uttrycka sig och ta kontakt med varandra på nya sätt.

Initiativet omfattar olika konstformer, allt ifrån bildkonst till musik och litteratur. Våra medarbetare får ta del av återkommande aktiviteter, inspirationstillfällen samt samarbeten med konstnärer.