KarriärDin väg till näringslivets centrum

Rekrytering

Mannheimer Swartling röstas år efter år fram som landets populäraste advokatbyrå av svenska juridikstudenter i Universums undersökning Företagsbarometern. 

Det här är en utmärkelse som vi är mycket stolta över. Storlek, styrka och spännande uppdrag är några förklaringar till populariteten. En annan viktig anledning till vårt goda rykte är vår affärsmodell, True Partnership. Ytterst handlar den om att vi är övertygade om att vi måste samarbeta för att byrån ska nå framgång. En effekt av vår modell är att vi får en väl fungerande organisation. Anledningen är helt enkelt att människor mår bra av att göra saker tillsammans – och att vara generösa mot varandra.

I en organisation som främjar samarbete finns det plats för olika typer av personligheter. Varje individ har sin speciella styrka och när dessa styrkor kombineras blir resultatet enastående, vilket gynnar oss allihop.

Studenter

Vi vill träffa dig och berätta vad vi står för, hur vi arbetar och vad din framtid hos oss kan innebära.

För studenter

Jurister

Arbeta internationellt med både utmanande och komplexa uppdrag i näringslivets centrum.

Arbeta som jurist

Support

Bli en del av en dynamisk och oumbärlig supportorganisation för våra jurister.

Arbeta som support

Om byrånTillsammans blir vi ännu bättre och har roligare

Mannheimer Swartling är den ledande affärsjuridiska advokatbyrån i Norden. Bland våra klienter finns framstående svenska och internationella företag och organisationer. Byrån arbetar brett, både när det gäller typ av uppdrag och geografi. Verksamheten bedrivs genom egna kontor i Sverige, Ryssland, Kina, Belgien och USA.Våra medarbetare arbetar nära varandra – över kontors- och landsgränser, över specialområden och branschgrupper.

Just detta samarbete framhålls av många medarbetare som den viktigaste anledningen till varför de trivs så bra. Vårt arbetssätt, vår position och vår storlek medför att vi kan satsa omfattande resurser på utbildning, specialisering och en gemensam kunskapsbank. Det här är en långsiktig satsning som vi ser som en förutsättning för att garantera fortsatt framgång för byrån – och fortsatt trivsel bland våra medarbetare.

Mer om byrån

Vårt grundläggande mål är att alltid överträffa våra klienters förväntningar. Vi ägnar därför stor omsorg åt att rekrytera de mest passionerade juristtalangerna. Vi förser dem därefter med de nödvändiga verktygen i form av utbildning och praktik för att nå sin fulla potential. Vi lär dem också att bli lagspelare; att dela med sig av kunskap och erfarenheter till sina kollegor. Vår affärsmodell, True Partnership, bygger på denna laganda, som finns djupt förankrad i vår företagskultur. I korthet bygger True Partnership på att resultatet av byråns verksamhet delas lika mellan

delägare och att samtliga juristers lön baseras på deras erfarenhet. Modellen bidrar till ett positivt arbetsklimat, där klienten drar nytta av den samlade kompetens och erfarenhet som har byggts upp på byrån genom fortlöpande investeringar i utbildning, branschkunskap och specialisering. Förutom att erbjuda rådgivning inom sina respektive specialistområden, är vårt mål att våra jurister ska kunna ge byråns klienter bästa möjliga affärsmässiga och strategiska stöd i deras verksamhet. 

Mer om True partnership

Vi sätter stolthet i vår starka företagskultur och i våra sedan länge antagna kärnvärden – kvalitet, affärsfokus och laganda. Vi har under många år arbetat systematiskt med frågor avseende jämställdhet, arbetsmiljö, miljö, anti-korruption, insiderreglering m.m. och har antagit ett antal interna policys inom nämnda områden. I syfte att sammanfatta våra förväntningar på våra medarbetare har vi tagit fram en uppförandekod. Utöver att sammanfatta befintliga förväntningar tydliggörs också byråns ställningstagande vad gäller bland annat respekt för mänskliga rättigheter.

Välkommen att läsa uppförandekoden här