Vattenfall emitterar gröna hybridobligationer om GBP 250 miljoner

Den 17 maj 2023 emitterade Vattenfall nya gröna hybridobligationer om 250 miljoner GBP med en löptid på 60,25 år och en möjlighet till första inlösen efter 5,25 år.

Detta var Vattenfalls andra emission av gröna GBP-hybridobligationer under svensk rätt och första emission av hybridobligationer sedan 2021. Obligationerna togs upp till handel på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer (Sustainable Bond List) den 19 maj 2023. De nya obligationerna har fått en kreditvärdering av kreditvärderingsinstituten S&P och Moody’s om BB+ respektive Baa2.

Vattenfall är ett av Europas ledande energiföretag med omkring 20 000 anställda och bedriver verksamhet i framförallt Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall ägs av svenska staten.

Vattenfall rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.