Nefab säkrar finansiering om cirka EUR 273 miljoner

Nefab AB (”Nefab”) har framgångsrikt refinansierat sina befintliga kreditfaciliteter och säkrat nya kreditfaciliteter.

Den nya strukturen av Nefabs skuldfinansiering består dels av ett syndikerat upplägg med icke-säkerställda term-loan faciliteter om 40 miljoner USD och 23 miljoner EUR samt en revolverande kreditfacilitet om 163,5 miljoner EUR med Nordea och HSBC som långivare, dels ett låneavtal med en icke-säkerställd kreditfacilitet om 50 miljoner EUR med Nordiska Investeringsbanken som långivare.

Med 75 års erfarenhet och närvaro i 38 länder är Nefab en global tillverkare av industriella förpackningslösningar och tjänster som syftar till att minska deras kunders kostnader för logistik och produktskydd, samt minska deras klimatavtryck. Företaget är en världsledande leverantör inom i telekom, datakom, semicon, energi, sjukvårdsutrustning, gruvdrift & konstruktion samt LiB & E-mobility.

Nefab rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionerna.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.